august 20

1 comments

Spørgsmål er samtalens brændstof: Hvad er dit oktantal?

Samtale dræberen:
– Og hvad laver du så?

Hvor gerne jeg end ville prøve noget andet, så er det sådan jeg plumper i ni ud af ti gange.
Så snakker vi lidt om, hvad hinanden laver, og så går samtalen for det meste ret hurtigt i stå.

Lidt bedre går det, hvis vi finder ud af, at vi dyrker den samme sportsgren, hepper på det samme hold, har fælles bekendte eller andre berøringsflader. Så kan vi da hygge os lidt med det.

 

Denne smalltalk bringer os aldrig videre. Næste dag er den glemt. Godt det samme.
 
Men – skulle mødet med et andet menneske ikke være en mulighed for at lære nyt, få indsigt, blive chokeret? Det sker kun, hvis vi tør åbne os og sætte mere på spil end jobtitel, visitkort og farverne på favoritholdet.

 

Vi åbner os i mødet med andre ved at slippe konventionen, droppe facaden, acceptere hvad der måtte komme – og lytte.
Når du selv er fuldstændigt åben, kan den anden åbne sig også.

 

Samtale. Giv af dig selv

Vi giver til mødet med andre ved at vide hvem vi selv er, hvilke værdier vi tror på, hvilke talenter vi ved at vi har … men også ved at vide, at den største gave vi kan give andre er venlighed og opmærksomhed … Det handler ikke om tanker og slet ikke om følelser. Det handler stadig om åbenhed, og den sidder hverken i forstanden eller i hjertet.

Åbenhed har sit eget fysiske organ,  et føle- og balancepunkt, der befinder sig to-tre centimeter under navlen. De japanske samuraier kalder det Hara. Rent fysiologisk kan punktet beskrives som det sted i kroppen, hvor vores centralnervesystem munder ud i et vidt og fint forgrenet delta af nervetråde. Sammen med de operative balancenerver spiller dette delta en helt afgørende rolle for vores balanceevne og vores fysiske og mentale velvære. For samuraikrigerne betød tilstedeværelse i hara forskellen på liv og død i sværdkamp. Når dit fulde fokus er i hara – intuitionen – kan du ikke også tænke. Du kan heller ikke føle. Du kan ikke frygte. Du kan ikke lide.

 

I en mere hverdagspræget jargon er hara mavefornemmelse!
Det er her instinktet bor. Intuitionen. Empatien. Og modet. Modet til at være åben og accepterende, blandt andet.

 

Samtale. Båret af mavefornemmelse

Når du kommunikerer fra dit center, og kun da, er det muligt at forbinde på et dybere plan med et andet menneske, der ligeledes kommunikerer fra sit center.

 

Når I kommunikerer med intellektet, er I begge dømte til at holde konventionerne og cirkle om det evig samme job-cv, visitkort og fodboldsnak. Det kan også være fint nok – til tider. Men vil det ikke være spild, hvis du aldrig får prøvet andre muligheder af i mødet med nye mennesker?

 

Det handler ikke om at smelte sammen eller om at opgive sit eget. Du skal blot kunne rumme det, at et andet menneske har nogle andre erfaringer end dine og at du selv har nogle andre erfaringer end den anden – og samtidig rumme, at de to erfaringsverdener kan berige hinanden. Kan du det? Det bliver i hvert fald meget nemmere, hvis du fokuserer på mavefornemmelse og kontakt.

 

Samtale. Udfaldet er helt åbent

Det handler ikke om at stille skarpt på et ønsket outcome og at styre samtalen i den ønskede retning.
Her betyder fokus at vi bruger alle sanser til at nå frem til åben og ufiltreret forståelse. Eller i det mindste til en slags fredelig sameksistens.
Det handler altså om nærvær. Ægte nærvær.

 

Kunstværket oppe i toppen af siden hedder ‘Konversation’. Det er malet af i 1935 af den ukrainske kunstmaler Arnold Lakhovsky (1880-1937)

Vil du skabe hjemmesider, som ikke går i eet med tapetet? Læs:
Dialog på hjemmesiden


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Hent mere inspiration her ...

>