Troværdighed kan trænes. Lær troværdighedens 5 elementer at kende

Få artiklen læst højt [11:42]

Troværdighed. Før andre mennesker kan følge din agenda, skal de  forstå agendaen. De skal have brug for den. De skal også have lyst til at følge den vej du foreslår. Og de skal have tillid til, at vejen er værd at gå.

Troværdighed hjælper. Og troværdighed, det handler jo om at sige, hvad man gør, og gøre, hvad man siger.

Måske handler det også om at give slip på lysten til at dirigere og styre andres adfærd. Hvornår har du sidst tænkt over, hvor styrende du er i din kommunikation?

Hvis eksemplerne ikke kommer flyvende, så lad mig hjælpe din hukommelse lidt på gled:

Troværdighed eller krævementalitet?

Hvornår fortalte du sidst dine børn om dine holdninger omkring gode spisevaner? Måden at sidde på ved bordet? Hvad det kræver at være vellidt blandt andre børn? Den dybere mening med holdsport? Med træning? Med sammenspil?

Tænk på tilsvarende situationer i dit parforhold, i dit arbejdsliv, i foreningen, i forholdet til naboerne … Det kunne også være klageskrivelsen til dit teleselskab, nødråbet i din Facebook-opdatering eller salgsteksten på din hjemmeside.

Nu burde du have opdaget et par tilfælde af styrende kommunikation. Eller rettere: Forsøg på styrende kommunikation.

Det der med at styre er nemlig ikke så ligetil. Det er jo mennesker vi har med at gøre. Ikke relæer i et køleskab eller home buttons på en smartphone.

Mennesket: Mere modstand end relæ

Et relæ og en sensor er ikke bare vant til adlyde; de er skabt til det. Så snart de ikke adlyder, sender vi dem til reparation eller ombytning. Helt lige sådan gør vi ikke med mennesker. Vel?

Og hvis vi alligevel prøver, går det galt. Ved du hvorfor?

Der er for mange ubekendte i ligningen. Selv med brug af den sejeste salgspsykologi er der altid to i mente og en fri radikaler i tredje potens. Og et krav om troværdighed. Det er umuligt at sætte det på formel. Kropumuligt. Men nu prøver jeg alligevel.

Troværdighed er en dans for to

Hvis du gerne vil styre, og samtidig være nogenlunde sikker på, at du udstråler troværdighed, så skal du være bedre forberedt end en advokat i et skattecirkus. I Panama.

Du skal først og fremmest tage afsæt i læresætningen: Der skal to til tango. Det er en dialog. Der er to om sætte dagsordenen. To om at forvente. To om at formode. Forvirre. Fordømme. Fordærve.

Dernæst skal du vide, at i kommunikation er ordene kun den synlige del af isbjerget. Nede under vandskorpen lurer de virkelige farer: Posituren. Gestikken. Positionen. Og Opmærksomheden.

Ja, hvis du vil styre, må du da som minimum kende troværdighedens fem grundelementer. Ordene er vi så vant til at overveje, så vi går straks videre til de fire andre elementer:

Troværdighed kan trænes. Lær troværdighedens 5 elementer at kende Troværdighed kan trænes. Lær troværdighedens 5 elementer at kende


Fysisk troværdighed

Hvad fortæller måden du står på, eller måden du kommer gående på? Selvom vi flytter kommunikationen over i et tekstligt univers, er der også her et fysisk udtryk - et layout - som er med til at påvirke udfaldet af kommunikationen.

Fagternes troværdighed

Også en del af kropssproget, men med en mere bevidst rolle. Din gestik er med til at tydeliggøre hvad du mener og understrege at du faktisk mener det. Også gestikken har en pendant i tekstuniverset. Accénterne og understregningerne, for eksempel. Fed tekst. Kursiv. Vi taler med STORE BOGSTAVER her.

Geometrisk troværdighed

Hvordan er du placeret i forhold til den du taler med? Står du truende tæt på vedkommende, eller er afstanden komfortabel? Er du på vej henimod vedkommende, på vej forbi eller på vej væk? Hvor det sagte eller råbte kommer fra, kan være fuldstændig afgørende for, hvordan det bliver opfattet. Og igen: Tilsvarende regler gælder i tekstverdenen.

Dialogisk troværdighed

Du har ikke noget relevant at sige, hvis ikke du først har lyttet. Svar holder måske dialogen i gang, men de udvikler den ikke. Hvis du vil noget seriøst med samtalen, så spørger du. Og lytter. Opmærksomt. Fri for alle forstyrrelser, både de udefra kommende og den indvendige støj - fordommene, formodningerne, forargelserne.

Lidt som at køre bil. Eller go-cart

Ikke nok med, at vi har fem elementer at holde styr på. Det begynder at ligne noget med fjerde potens og kaosteori. Så er der også lige det lille problem, at de fem elementer interagerer og påvirker hinanden, både på det bevidste plan og på det ubevidste.

Har jeg nu skræmt dig fra vid og sans? Det var ikke helt meningen, men jeg ville gerne sikre mig at du husker en banal sætning som “It takes two to tango”. Men hvorfor vil jeg nu gerne styre, hvad du husker?

Fordi der er udviklingspotentiale

Der er udviklingspotentiale i at være opmærksom, mens man taler. Opmærksom på hvad man faktisk siger. Opmærksom på, hvordan det bliver modtaget. Opmærksom på, hvad den anden har behov for eller lyst til at høre. Opmærksom på, hvad der skal til for at forstå. Og aktiv i at forsøge at forstå samtalepartneren. Eller kunden. Eller kæresten.

Der er udviklingspotentiale i at udsætte sig for kommunikation. Arbejde med det. Træne med det. Gøre sig umage med det. Blive bedre til det. I kommunikationen, eller i hvert fald i dialogen, rækker vi ud til andre mennesker. Måske med intention og agenda, men også med relativt god vilje til at åbne op for modpartens synsvinkel og perspektiv.

Jeg tror også, at relativt god vilje har noget med troværdighed at gøre.

Værsågod - her er min intention

Hvis der er en ting, jeg særligt gerne vil have dig til at huske fra denne støvede omgang kommunikationsteori, så er det ordet “synsvinkel”.

Næste gang du skal styre en aftale på plads, hvadenten det er i forholdet til børnene, samleveren, kollegerne eller chefen, så start med at gå en tur i modpartens synsvinkel. Gå turen rigtig grundigt. Tag modpartens ord i din mund. Tag hans eller hendes kropsholdning og gestik. Tag bestik af jeres indbyrdes position i rummet. Prøv at give din samtalepartner fuld og uforstyrret opmærksomhed. Fremfor alt: Lyt!

Jeg kan ikke love dig, at du får det resultat du håbede på. Men jeg tør godt love dig, at du opnår en god tværsum af, hvad I begge ønsker jer.

Lad os indbygge troværdighed i din næste generations hjemmeside

Vær med i samtalen!

Et 50 år langt arbejdsliv i foreninger, organisationer og virksomheder har lært mig, at kommunikation og frem for alt samtale er det smøremiddel, der sørger for, at arbejdet bliver gjort og målene nået. Kommunikation er ikke noget, vi bare kan fra fødselen af.
Vi kan derimod lære det, og vi kan i høj grad blive bedre til det.
Du får essensen af det i nyhedsbrevet Fundet! Skriv dig op her

  • Tak for et rigtig godt indlæg. Det er bare spot on!

    glæder mig til at læse mere og blive inspireret af din “tøre” fortælling 🙂

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >