oktober 12, 2015

Dialogdesignerens logo er tegnet af grafisk designer Morten Ree, København. Dette logo skal få os til at tænke på to led i en kæde, forbundethed eller symbiose. Dér rammer det en grundlæggende værdi i Dialogdesignerens virksomhed:

Du og din virksomhed er dele af et større hele. Men forbundethed med kunder er ingen selvfølge. Den hænger tæt sammen med vores evne til at være relevant for kunderne, og den evne udvikles bedst ved at være i dialog med kunderne. Ikke bare i salgsøjeblikket, men i et længerevarende samarbejde.

Hvor kommer logo design ind i billedet?

I grafisk arbejde og kunsthåndværk er designarbejdet en proces hen imod essensen af håndværket. Med alt, hvad det indebærer af skønhedssans, erfaring, tag, hurtighed, lethed, fravær af frygt og så videre.

Jeg bruger grafisk designer Morten Ree i projekter, som kalder på skræddersyede løsninger og skarp visuel profil. Derfor var det nærliggende at bruge Morten Ree, da jeg startede virksomhed og skulle bruge et logo. Du kan også kontakte designeren direkte.

Designet dialog

I kommunikationshåndværket spiller design nøjagtig den samme rolle. Hvilke behov skal dialogen opfylde, hvilket mål skal den tjene, hvilke værktøjer skal i spil osv.

Dialogdesigneren udvikler

  • unikke kommunikationsløsninger til den moderne virksomhed baseret på dialog mellem virksomhed og kunde og leads
  • nøglefærdige platforme skræddersyet til kundekontakt, kundeservice, behovsafklaring, undervisning og supervision
  • supervision, hvor vi i fællesskab udvikler den rigtige platform. Når du selv har fingrene med i udviklingen, kan du efterfølgende selv holde platformen ved lige og bygge videre på den
  • strategisk partnerskab med enkeltpersoner, grupper og organisationer, så det kreative samspil kommer i højsædet på bekostning af tabuer, konventioner og berøringsangst.

Sammen tænker vi bedre

Dialogdesigneren missionerer for evnen til dialog som den vigtigste forudsætning for at give relevante svar i enhver sammenhæng fra håndværk og industri over kulturelle produktioner til de personlige relationer.

Et eksempel: Vi kan lære ved at læse bøger eller lytte til audiobøger, men før det lærte rigtig giver mening, så må vi anvende det i dialog med andre.

Prøv vores webdesign for selvstændige – der får du det hele med

Et 50 år langt arbejdsliv i foreninger, organisationer og virksomheder har lært mig, at kommunikation og frem for alt samtale er det smøremiddel, der sørger for, at arbejdet bliver gjort og målene nået. Arbejdslivet har samtidig lært mig, at man ikke kan tage disse ting for givet. Det er ikke noget, vi bare kan fra fødselen af. Vi kan derimod lære det, og vi kan i høj grad blive bedre til det. 


Følg mig, og bliv selv lidt mere produktiv og fremgangsrig ...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>