oktober 25, 2017

KIVIOQ projektet i Hundested har fået sin hjemmeside, og Dialogdesigneren har fået sit første sponsorship.

Vi er stolte over at være med til at søsætte dette fine projekt, som har til formål at købe polarforskeren Knud Rasmussens ekspeditionsskib KIVIOQ hjem til Hundested.

KIVIOQ er bygget til arktisk sejlads på K. Andersens Skibsværft i Frederikssund. Byggeåret er 1932, og skibet er bestilt til Knud Rasmussens syvende polarekspedition.

Det var fra denne ekspedition, at en syg Knud Rasmussen sidst i 1933 blev bragt hjem og indlagt på Gentofte Sygehus, hvor han efter kort tid afgik ved døden.

Siden har skibet haft en omtumlet tilværelse og mange forskellige ejere. De nuværende ejere er et sønderjysk ægtepar, som har sat skibet smukt i stand med finansiel støtte fra Skibsbevaringsfonden. Skibet er siden erklæret bevaringsværdigt.

De nuværende ejere ser gerne, at KIVIOQ får hjemme i Hundested. Her er en projektgruppe lige nu i gang med at søge en række fonde om støtte til overtagelse af skibet. Projektgruppen har forskellige planer om, hvordan skibet kan blive en aktiv del af såvel det maritime Hundested som af Knud Rasmussens eftermæle – med Knud Rasmussens Hus øverst på klinten mod Kattegat.

Desuden forberedes vedtægterne til en forening for såvel aktive som passive støtter og sponsorer.

 

Denne løsning er baseret på vores stærke foreningskoncept. Læs mere

Et 50 år langt arbejdsliv i foreninger, organisationer og virksomheder har lært mig, at kommunikation og frem for alt samtale er det smøremiddel, der sørger for, at arbejdet bliver gjort og målene nået. Arbejdslivet har samtidig lært mig, at man ikke kan tage disse ting for givet. Det er ikke noget, vi bare kan fra fødselen af. Vi kan derimod lære det, og vi kan i høj grad blive bedre til det. 


Følg mig, og bliv selv lidt mere produktiv og fremgangsrig ...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>