samtaleprincippet

Hvis din mission er at hjælpe mennesker, skal du nok ikke råbe til dem

De fleste mennesker accepterer verden som den er og gør som det forventes af dem. Det er en af grundene til, at det går så godt for korporationer som Google og Facebook.

Hvad er det, helt grundlæggende, disse korporationer gør? De holder os fast i at råbe til hinanden i stedet for at tale sammen. 

De lærer os, at viden er et objektivt gode for alle – ikke en konkret og unik værdi for den enkelte.

De lærer os at vi skal møde verden med krav og forventninger – ikke møde den med spørgsmål og åbenhed. 

Hvor kommunikation er en omkostning

I de fleste virksomheder optræder markedsføring i udgiftskolonnen og ikke i indtægterne. Det kunne sagtens være omvendt. Hvis bare de kendte samtaleprincippet. Og benyttede det.

Samtale er noget helt andet end markedsføring. Men i mange tilfælde kan samtale erstatte markedsføring eller i det mindste kvalificere den. Det gælder i særlig grad for disruptive virksomheder og missioner.

Hvad er samtaleprincippet?

Samtaleprincippet er i al sin enkelhed, at hvis man vil noget med andre mennesker, så taler man med dem om det.

Man handler ikke bare på deres vegne. Man handler ikke uden videre i det, der angiveligt er “deres egen bedste interesse”.

Man spørger dem. Altid. Uden undtagelse.

I en samtale bevæger man sig hen til samtalepartneren og behøver derfor ikke at råbe. I en samtale er det muligt at sanse samtalepartneren, og signalerne man modtager giver stof til den videre samtale.

I markedsføring er man nødt til at råbe

I markedsføring, derimod, er man som udgangspunkt langt fra samtalepartneren. Derfor er man nødt til at råbe. Og det man råber er ofte uden relevans, fordi den råbende henvender sig til et forestillingsbillede om, hvem modtageren er – ikke til et levende og resonant menneske. 

Udgangspunktet er selvfølgelig, at virksomheder ikke kan drives rentabelt, hvis hvert eneste salg skal være resultatet af en samtale på tomandshånd. 

Men hvor meget anderledes og hvor afdæmpet ville markedsføring ikke være, hvis man som udgangspunkt havde ført blot én enkelt samtale med én enkelt kunde. Og man derefter frugtbargjorde sin indsigt og gennemførte en overført samtale med de mange.

Aktørerne ved det godt

I dagens markedsføringsindustri er det naturligvis ikke gået uopdaget hen, at de store markedsføringskanoner langt hen ad vejen har leveret teatertorden og ikke brugbare resultater.

De nyeste slagord i branchen hedder derfor samtale og storytelling. Men vanen med at råbe højt synes at sidde rigtig godt fast. Samtalen kommer ikke godt ud af stedet. Og de historier, som de fortæller os, virker sært påklistrede og formålsbestemte.

Folk mærker hensigten. For sådan er den uudtalte regel i en samtale. Du skal give din samtalepartner spillerum. Masser af spillerum. Så snart du undlader det, dør samtalen hen. 

Samtaleprincippet tjener også dig

Samtaleprincippet tjener ikke udelukkende din kundes interesser. Princippet tjener i allerhøjeste grad også dine interesser.

Ved at føre en løbende samtale med dine kunder får du en værdifuld viden om kunderne, og du får signaler og ideer til den videre samtale, som intet markedsføringssystem ville kunne give dig.

Vi kender alle til det at tale sammen. Det er ikke spor svært. De fleste af os klarer det faktisk helt pænt. Lige indtil vi kommer på arbejde og skal i gang med at lede mennesker. Overtale dem til at være noget andet end det de er. Få dem til at drømme sig væk. Ønske sig ting.

Så er det at samtalen forstummer og vi begynder at råbe.

Samtalen er latent til stede lige under huden på os. Men vi skal tage os sammen, før vi genopdager den og begynder at bruge vores naturlige talent for at tale sammen.

Samtalen er et af de bærende principper i Dialogdesignerens virksomhed og kunderådgivning. Det er en af vores superkræfter, og den er ovenikøbet open source. Vil du vide mere om samtaleprincippet, så hop ned under dette foto og byt din email adresse for "7 sunde vaner fra den konservative værktøjskasse – de revolutionerer din måde at drive forretning på."

Vær med i samtalen!

Et 50 år langt arbejdsliv i foreninger, organisationer og virksomheder har lært mig, at kommunikation og frem for alt samtale er det smøremiddel, der sørger for, at arbejdet bliver gjort og målene nået. Kommunikation er ikke noget, vi bare kan fra fødselen af.
Vi kan derimod lære det, og vi kan i høj grad blive bedre til det.
Du får essensen af det i nyhedsbrevet Fundet! Skriv dig op her

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>