At se historien i øjnene

okt 10

Historien fortalt. Seminarielærer og historiefortæller Bent Hansens “Tordenskjold” er en produktion til Skole 200. Skole 200 markerer 200 året for undervisningspligtens indførelse i Danmark. Jeg har valgt at løse opgaven ved at fokusere stramt på fortællerens øjne og ansigtsudtryk. På den måde kan vi “se” historien samtidig med at vi hører den. De indre billeder, der driver historien frem, kommer til syne i fortællerens ansigt. Derfra kan vi andre afkode udtrykkene og omdanne dem til vore egne indre billeder. Sådan arbejder sproget og kroppen sammen om at dele en fortælling. Med sig selv. Og med os.

Og så effektiv er narrationen, at Tordenskjold-fortællingen virker selvoplevet, selvom hverken du eller jeg eller fortælleren nogensinde har været i nærheden af Tordenskjold. Tænk bare!

Leave a Comment:

Leave a Comment: