Kan en åben dialog blive for åben? Hvis du spørger mig, så er svaret: Klart ja.

Når folk spørger mig om noget, som jeg ved besked med, så får de et ærligt svar. Lige ud af posen. Uden omskrivninger. Uden opvarmning. Og uden omtanke.

Det er en af de fejl, jeg oftest begår.

Det er ikke ondt ment. Det sker, fordi jeg bliver ivrig. Jeg glemmer, at dette at få spørgsmål er faktisk en enorm tillidserklæring. Jeg glemmer, at det de håber på ikke er et svar. De håber på en dialog. Og en dialog er noget helt andet end spørgsmål-svar.

det at få spørgsmål er faktisk en enorm tillidserklæring

Det, der udmærker dialogen frem for alle mulige andre former for kommunikation, det er, at man bevidst forsøger at komme hinanden i møde, mærke hinanden, åbne hinanden. Skabe rum for større tillid og dermed for større indsigt eller bedre læring. Kort sagt:

Åben dialog

Åben dialog er en nødvendighed for teamet, som skal løse en kompliceret opgave, overvinde modstand eller lære sig en ny måde at gøre tingene på.

Og dog har vi det ofte ret svært med den åbne dialog. Især, når vi skal prøve os frem med nye arbejdsmetoder, langt fra de vante og trygge rutiner. Vi føler os ramt, vi bliver vrede, vi opbygger modstand og lukker ned.

Bare én af os lukker ned, er dialogen lukket. 

Dialog er en udviklingsproces fuld af dynamikker, tilfældigheder, personlige ambitioner, ømme ligtorne, tårnhøje egoer
og stopklodser

Dialog er ikke for nybegyndere. Eller måske er det lige præcis, hvad det er.

Før dialogen kan blive rigtigt åben, skal alle deltagere nemlig skille sig af med viden, erfaring, status, rang, ego, agenda og ømskindethed. Så skal de iføre sig beginners mind. Og kan dialogen begynde.

Hvad så, når dialogen udebliver?

De fleste af os oplever sjældent åben dialog. Vi gør heller ikke selv ret meget for at få gang i dialogen. Egoet har det nemlig meget bedre med at smalltalke. Så bliver man ikke sagt imod.

Der bliver ikke forlegen tavshed, når den anden åbner sig eller åbenbarer uforståelige holdninger. Og det er nu engang meget praktisk, at man kan forholde sig til mange forskellige mennesker i løbet af en arbejdsdag uden partout at skulle høre hele deres gakkede livshistorie eller købe ind på deres afvigende opfattelser.

Det vrimler heller ikke ligefrem med rollemodeller, som kunne lære os om, at dialogen er en mulighed.

Her trives dialogen heller ikke 

I Folketinget, for eksempel, debatterer man retorisk. Retorikken går ud på at tillægge modparten forkerte eller forkastelige standpunkter, hvorefter man med et bedrevidende smil overhører modpartens vilde protester. Smilet blegner først, når man selv bliver udsat for den samme manipulation.

På arbejdspladserne er vi vant til at modtage information. Vi modtager instrukser om ledelsesvedtagne strategier og værdier, vi modtager informationer om budgetmål og resultatindekser. Vi skal i det hele lægge øre til meget ordskvalder, som befinder sig meget langt væk fra begrebet dialog.

Men vi er såmænd også gode til at tage ved lære af politikere og arbejdsgivere og spindoktorer og reklamebureau-sprog. Vi glemmer den gode, gamle samtale. Konversationen!

I stedet "kommunikerer" vi ... 

Kendetegn på lukket dialog

 • Vi instruerer eller informerer modparten om det udbytte vi gerne vil have
 • Vi går skematisk frem efter tillærte agitationsmetoder
 • Vi spørger for at blive bekræftet i vores "rigtige" antagelser, ikke for at blive konfronteret med at vi kan tage fejl
 • Vi lytter efter svagheder i modpartens argumentation, ikke efter styrker
 • Vi lukker ned, når samtalen nærmer sig noget kontroversielt, farligt eller smerteligt
 • Vi går fra samtalen tavse, vrede eller skuffede
 • Vi har fået bekræftet vores værste forventninger 

Vidste du, at forventninger har indbygget overgangssandsynlighed? Det betyder, at forventningens energi lader situationen op til det forventede resultat og spærrer for, at tilfældet kan få lov at spille ind. Man ender med et resultat, man kendte i forvejen og har ikke lært noget nyt.

Kendetegn på åben dialog

 • Alle tilstedeværende deltager aktivt - det gør mødet mere givende
 • Hver enkelt siger hvad der er sandt for dem
 • Alle lytter til alle 
 • Alle taler om hvad der virkelig betyder noget
 • Vi improviserer. Ingen forsøger at kontrollere hvor samtalen bevæger sig hen
 • Alle accepterer alle som de er og giver plads til hinandens forskellighed, det giver mod til at opsøge ukendt land

Når vi lægger alle vores energier sammen, kan vi opnå langt større resultater end vi kan hver for sig.

Sådan spotter du de mest effektive teamledere

 • De stiller spørgsmål mere end de forfægter et standpunkt
 • De sætter andres behov lige så højt som deres egne
 • De fremlægger oftere positive vurderinger end negative
 • De skaber en ekspansiv og medrivende atmosfære
 • De lever selv op til det, som de forventer af andre

Sådan skaber du selv en åben dialog

Du kan bruge åben dialog som løftestang i enhver situation, der kalder på fælles problemløsning eller nye måder at gøre tingene på. Men en ting er, hvad situationen kalder på. Noget helt andet er, om kaldet bliver hørt og om der er vilje til at vandre op ad den stejlere sti.

Du kan bruge åben dialog som løftestang i enhver situation, der kalder på fælles problemløsning eller nye måder at gøre tingene på

Det første du skal gøre er at give dine partnere en god grund eller flere til at forlade de kendte mønstre og være med til at skabe noget andet på en højere grund. For at få dem overbevist, skal du ikke blot vinde dem mentalt for ideen; de skal også kunne "se" den med hjerte og intuition. Det kan de, når og hvis

 • dialogen har et klart, afgrænset formål, som alle tilslutter sig
 • dialogen finder sted uden for den vante ramme og uden tidspres eller pres for et bestemt resultat
 • dialogen følger bestemte regler, som er aftalt på forhånd - f.eks. at alt kan siges åbent, men at ingen er forpligtet til at være mere åbne, end de har lyst til i øjeblikket
 • dialogen, ligesom en brainstorm, er åben for alle muligheder - ingen skyder andres synspunkter ned
 • dialogen rundes af med en konklusion, som slår fast, hvad der var enighed om og hvad ikke. Nu er vejen banet for, at I arbejder videre med det, der er opnået enighed om. Her kan man altså forvente både opbakning og implementering!

Syv betingelser for en åben dialog 

 • Find modet til at tage den samtale du har udsat eller undgået
 • Skab en ramme som gør det muligt for jer at tale om og lytte til det smertelige eller tabubelagte
 • Du skal virkelig mene det du siger - du skal nemlig leve med konsekvenserne
 • Respekter modparten - formuler de ting der virkelig betyder noget og lad ubetydeligheder fare. Glem ikke at fortælle, hvad du sætter højt hos modparten
 • Stå på mål for din sandhed uden at kompromittere hvem du virkelig er
 • Lad din fortid fare, så du får frihed til at åbne nye horisonter, nye muligheder
 • Drop alle forventninger og få samtalen til være begyndelsen på et åbent kapitel, hvor alt er muligt

Følelser er vanskeligt terræn, og det kan altid gå galt. Trøst dig med, at du har gjort dit bedste. Lær af tilfældet og prøv igen.

Hvad du kan bruge åben dialog til

Du kan introducere åben dialog overalt, hvor rutine eller indforståethed har lagt et tykt lag støv på samværet, samarbejdet, visionerne, perspektivet, inspirationen.

Det kan du gøre både på arbejdspladsen, i foreningen og i parforholdet. Prøv det i forhold til dine børn. De vil helt sikkert gå med på den.

Brug først og fremmest den åbne dialog i diskussioner med dig selv. Gør det til en produktiv vane at sætte spørgsmålstegn ved alt, som du regner for selvfølgeligheder. Gør åben dialog til en seriøs sport.

Bliv god til denne sport ved at involvere andre. Vær velforberedt, reglementeret og respektfuld, men også udfordrende – på det tryggest mulige grundlag.

Vores dialog – din og min

Hvis du har læst med så langt, så tyder det på, at du er stærkt interesseret i dialogen og hvad den kan gøre for dine samarbejdsprojekter. Så skulle du tage at prøve min Dialog-udfordring. Der er 7 udfordringer i alt. For at få det fulde udbytte, bør du kan tage én pr. dag.

Prøv Dialog-udfordringen. Det er sværere end du tror

Et 50 år langt arbejdsliv i foreninger, organisationer og virksomheder har lært mig, at kommunikation og frem for alt samtale er det smøremiddel, der sørger for, at arbejdet bliver gjort og målene nået. Arbejdslivet har samtidig lært mig, at man ikke kan tage disse ting for givet. Det er ikke noget, vi bare kan fra fødselen af. Vi kan derimod lære det, og vi kan i høj grad blive bedre til det. 


Følg mig, og bliv selv lidt mere produktiv og fremgangsrig ...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>