Koncepter udvikles ikke uden dialog …

jun 13

Koncepter udvikles bedst i samklang med de kommende brugere. I det hele taget er der ikke ret meget forretning, der kan lade sig gøre uden tæt dialog mellem køber og sælger.

Dialogdesignerens koncept er enkelt: Kommunikation, markedsføring og reklame virker først i det øjeblik, hvor kommunikationen har to aktive parter og bevæger sig fra spørgsmål over svar til dialog. Det ved enhver, som har læst sælgerens bibel.

Alligevel er reklamemarkedet for en stor del domineret af kampagner, som er udtænkt i en klinisk bureauverden. Kampagnerne er da også jævnt hen så selvbevidste og manipulerende, at vi, forbrugerne, slet ikke får lyst til at gå i dialog med dem.

Et fælt eksempel er den target-algoritme, der ikke kan se, at jeg forlængst har købt årets sommerferierejse. Derfor bliver annoncøren ved med at tæppebombe mig med forslag til Mallorca-rejser. Som om jeg havde tænkt mig at købe tre gange fjorten dage med kvantumrabat!

Det er kun overgået af politikernes valgplakater i lygtepælene. Et uartikuleret brøl fra den ene reptilhjerne til den anden.

Dialogdesignerens koncepter udvikles først og fremmest med nærvær og omtanke for kunden: Den konstruktive samtale mellem dig og din kunde. Dialogen udvikles naturligt. Koncepter udvikles naturligt.

Når alle andre på markedet RÅBER, kan det være en oplagt konkurrencefordel at hviske …

 

Koncepter udvikles i dialog

I hverdagssammenhæng er dialog blot et andet ord for samtale og det kan betyde næsten hvad som helst der foregår imellem to eller flere. Alt fra samtale over diskussion til forhandling eller forlig.

Kigger vi godt efter derude, kan vi også finde en dybere mening af dialog: En samtale, der lykkes særlig godt, fordi samtaleparterne gør sig umage, er åbne, fri af forventningspres og uden agenda.

Dialog i denne betydning af ordet opstår ofte mellem sympatisk indstillede personer, personer, der kender hinanden godt, eller personer, der er ekstra dygtige til at give slip på sig selv og se, hvor en samtale spontant kan lede hen.

Dialogen kan også vælges bevidst ud fra et ønske om at løfte en vanskelig samtale op på et højere niveau i forståelse af, at vi må op på højere nagler, hvis vi skal producere kreative, innovative eller hensyntagende løsninger.

Dialog i ordets allerbedste betydning er altså problemløsning ved fælles hjælp på et niveau som er højere end det, hvorpå problemet opstod.

Et stærkt koncept, som er udviklet, hvor koncepter udvikles.

Leave a Comment:

Leave a Comment: